Finance Powered by Trendolizer

Saskia Belleman on Twitter

Trending story found on twitter.com
Saskia Belleman on Twitter
“Het OM eist tegen Jenny Douwes wegens onder meer opruiing een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden. #blokkeerfriezen.”
[Source: twitter.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments